Bank serwis bankowy

Najnowsze informacje z Bank Polskiej Spółdzielczości

Aktualności Bank Polskiej Spółdzielczości

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku BPS po I półroczu br.

Na 30 czerwca 2010 roku suma bilansowa wyniosła 13,9 mld zł i była większa od wielkości przyjętej w planie o 1,7 mld zł, tj. o 13,7 %. Głównym źródłem finansowania działalności banku były depozyty banków spółdzielczych, które na koniec czerwca br. stanowiły ok. 81 % pasywów ogółem i wyniosły 11,2 mld zł. Plan w zakresie omawianych depozytów został wykonany w 118,3 %.

Więcej

Banki z Grupy BPS zadebiutowały na Catalyst

Obligacje Banku Polskiej Spółdzielczości oraz czterech banków spółdzielczych: Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku oraz Spółdzielczego Banku Rozwoju zadebiutowały w środę na rynku Catalyst.

Więcej

Obligacje banków spółdzielczych zadebiutują na rynku Catalyst

Po raz pierwszy w historii rynku kapitałowego banki spółdzielcze zdecydowały się na wprowadzoną do publicznego obrotu emisję obligacji. Bank BPS S.A. oraz cztery zrzeszone w nim banki spółdzielcze wyemitowały papiery dłużne o łącznej wartości 119 mln zł i jeszcze w tym miesiącu zamierzają zadebiutować na rynku Catalyst.

Więcej Więcej

Bank BPS uruchomił pierwszy w Polsce bankomat biometryczny

W Warszawie przy ul. Płockiej, w oddziale Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., stanął pierwszy w Polsce bankomat wykorzystujący technologię biometryczną Finger Vein, opartą na analizie indywidualnego układu żył w palcach. Technologię Finger Vein opracowała japońska firma Hitachi, twórcą bankomatu jest Wincor Nixdorf.

Więcej

Rekordowy przyrost depozytów w Grupie BPS

W ciągu dwóch miesięcy (od 01.12.2009 do 31.01.2010 roku) w okresie nasilonej konkurencji na rynku finansowym w zakresie pozyskiwania środków od klientów banki spółdzielcze Grupy BPS zwiększyły poziom  depozytów sektora niefinansowego i budżetowego aż o 2,5 mld zł, tj. 9,1%.

Więcej

Promocja Grupy BPS przyniosła rezultaty

Akcja promocyjna Grupy BPS, która trwała od 20 stycznia br. i prowadzona była w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych dała bardzo dobre wyniki.

Więcej Więcej

Kredyt na PIT w ofercie Banku BPS

Od 10 lutego 2010 roku Bank BPS wprowadził do swojej oferty nowy produkt - “Kredyt na PIT”. Oferta przygotowana została z myślą o rozliczeniu podatku dochodowego. “Kredyt na PIT” jest kredytem gotówkowym o niskim oprocentowaniu, udzielanym bez prowizji.

Więcej

Nowa promocja Banku BPS

Od 15 lutego 2010 roku Bank BPS przygotował promocję dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych pod hasłem: „Przejdź do BPS-u”.

Więcej

Nowa oferta promocyjna Grupy BPS

7 grudnia br. rozpocznie się kampania produktowa największej grupy banków spółdzielczych w Polsce – Grupy BPS.
Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej

Akcje PGE na kredyt w Banku BPS

Zarząd Banku BPS w dniu 20.10.2009 r. przyjął uchwałę wprowadzającą kredyt na zakup akcji Polskiej Grupy Energetycznej PGE S.A. w pierwszej ofercie publicznej.
Więcej Więcej Więcej Więcej

Kredyt na PIT w Banku BPS

Bank BPS rozpoczął promocję kredytu gotówkowego. Aby uzyskać pożyczkę należy dostarczyć kopię deklaracji podatkowej PIT 11 oraz kopię złożonej odpowiedniej deklaracji PIT za rok 2008. Promocja trwa od 14 do 30 kwietnia 2009 r.
Więcej

Bank BPS SA otworzył oddział w Sopocie

6 marca dokonano otwarcia sopockiego oddziału Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Otwarcie oddziału w Sopocie, zarazem pierwszego Oddziału Banku BPS S.A. w województwie pomorskim stawia przed bankiem wyzwania związane z zaistnieniem na nowym terenie, jako solidny partner godny zaufania.
Więcej

Szybka Gotówka dla firm w Banku BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości proponuje przedsiębiorcom szybki kredyt w rachunku bieżącym – udzielany przy minimum formalności i w 24 godziny od złożenia wniosku kredytowego.
Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej

Nagroda dla Banku BPS za najlepszą ofertę dla MSP

17 października Gazeta Finansowa w dodatku  „Turbiny Polskiej Gospodarki” poświęconym branży małych i średnich przedsiębiorstw wyróżniła ofertę Banku BPS dla MSP - Pakiet na Dobry Początek.
Więcej

Bankowość spółdzielcza to bankowość bezpieczna

W dniu 14 października odbyła się w siedzibie Banku BPS SA konferencja prasowa poświęcona kondycji finansowej sektora bankowości spółdzielczej w dobie kryzysu na rynkach finansowych.
Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej

Zmiany personalne w Biurze Public Relations Banku BPS S.A.

Agnieszka Święcka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Dyrektora Biura Public Relations Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W banku pozostanie do 1 sierpnia br. Nowa osoba na to stanowisko zostanie wskazana w terminie późniejszym.
Więcej

Bank BPS: Zastrzeganie utraconych dokumentów łatwiejsze

Z dniem 13 grudnia 2007 roku Bank BPS jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń zagubionych/skradzionych dokumentów tożsamości należących do nie-klientów banku.
Więcej

Zmiany w zarządzie Banku BPS S.A

Krzysztof Radziszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku BPS S.A. z dniem 31 lipca 2008 r.
Więcej

„Ranking instytucji finansowych” – Rzeczpospolita ogłosiła wyniki

„Rzeczpospolita" opublikowała ranking najlepszych instytucji finansowych. Oceny dokonano w ośmiu kategoriach: banki komercyjne, banki spółdzielcze, powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, domy maklerskie, firmy leasingowe.
Więcej

Rada Zrzeszenia III kadencji wybrała Prezydium

W dniu 10 czerwca 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zrzeszenia III kadencji zwołane przez Przewodniczącego Zebrania Prezesów Zrzeszenia BPS Edwarda Biernackiego. Podczas posiedzenia zostało wybrane Prezydium Rady.
Więcej Więcej Więcej Więcej Więcej

Zmiany w Radzie Nadzorczej Banku BPS

Dnia 21.02.2008 r. Rada Nadzorcza Banku BPS S.A. powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Romualda Piotruka, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach. Dotychczas pełnił on funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.
Więcej Więcej

Bezpieczna Gotówka - nowy kredyt gotówkowy w ofercie BPS

Z dniem 2.02.2008 r. Bank BPS wprowadza nowy kredyt gotówkowy udzielany w 24h. Każdy kredytobiorca otrzymuje pakiet ubezpieczeń gratis, który chroni go przed nieprzewidzianymi sytuacjami w całym okresie spłaty kredytu.
Więcej Więcej Więcej Więcej

Promocja "Szybka Gotówka na Święta" w Banku BPS

W ramach promocji Szybka Gotówka na Święta osoby, które w okresie od 19 listopada 2007 do 31 stycznia 2008, skorzystają z kredytu, otrzymają promocyjne oprocentowanie kredytu obniżone do poziomu 6,9% *.
Więcej

Podwyżka oprocentowania depozytów w BPS

Z dniem 19 listopada wzrasta oprocentowanie wielu produktów depozytowych w Banku BPS - depozytów walutowych dla klientów indywidualnych i firmowych, rachunku POL-Efekt oraz lokat Standard.
Więcej Więcej Więcej

1000 bankomatów w Zrzeszeniu BPS

20 września br. w punkcie kasowym w Buczkowicach należącym do Banku Spółdzielczego w Bystrej zainstalowany został bankomat. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jest to tysięczny bankomat w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości.
Więcej Więcej Więcej

Bankowcy poszkodowanym przez trąbę powietrzną

24 lipca br. roku zarząd Banku BPS S.A. podjął decyzję o przekazaniu darowizny w wysokości 10.000 zł na rzecz poszkodowanych w wyniku katastrofalnej trąby powietrznej, która 20 lipca br. przeszła przez gminę Kłomnice w powiecie częstochowskim.
Więcej

3 x bez opłat - nowa oferta karty kredytowej BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości wprowadził zmiany w ofercie karty kredytowej. Za wydanie i wznowienie karty bank nie pobiera opłat. Także użytkowanie karty jest bez opłat, ale pod warunkiem, że klient aktywnie z niej korzysta.
Więcej

Wspólna loteria promocyjna polskiej bankowości spółdzielczej

1. czerwca br. rozpocznie się wspólna loteria promocyjna promująca polską bankowość spółdzielczą. Przygotowana we współpracy trzech Zrzeszeń: Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego loteria o nazwie ,,Wygrywaj w banku spółdzielczym” skierowana będzie zarówno do klientów banków spółdzielczych, jak i banków zrzeszających.
Więcej Więcej

Plany Banku BPS

9 maja br. w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości SA odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowo powołanego prezesa zarządu Mirosława Potulskiego. Głównym tematem spotkania było nakreślenie najważniejszych kierunków rozwoju Banku BPS oraz Zrzeszenia na najbliższe trzy lata.
Więcej

Wyniki Banku BPS S.A. na koniec I kwartału 2007 r.

Podniesienie atrakcyjności oferty produktowej Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz wzrost aktywności sprzedażowej placówek wpłynęły na dynamiczny rozwój działalności handlowej banku.
Więcej

Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.

Według stanu na dzień 31 marca 2007 r. w porównaniu z końcem marca 2006 r. nastąpił dalszy rozwój banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA. Największą dynamikę odnotowano w odniesieniu do wyniku finansowego oraz sumy należności od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych netto.
Więcej

Mirosław Potulski prezesem zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Rada nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na posiedzeniu 26 kwietnia 2007 roku powołała Mirosława Potulskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku BPS. Kandydat na prezesa zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości został wyłoniony w drodze konkursu, na który swoje oferty złożyło 15 osób. Uzyskał także pozytywną opinię Rady Zrzeszenia.
Więcej Więcej Więcej

Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS

W 2006 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił widoczny rozwój banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA. Znacznie wzrosła suma bilansowa i fundusze własne Zrzeszenia BPS.
Więcej

Większa suma bilansowa i fundusze własne Banku BPS

Większa suma bilansowa i fundusze własne 2006 rok był już piątym rokiem działalności Banku Polskiej Spółdzielczości po fuzji. W ciągu tych pięciu lat suma bilansowa oraz fundusze własne banku systematycznie rosły. Bank rozwijał działalność handlową, zdobywając nowych klientów i udoskonalał współpracę ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.
Więcej

Nowy serwis internetowy Zrzeszenia BPS

Został uruchomiony serwis internetowy Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości pod adresem www.zrzeszeniebps.pl . Dotychczas informacje o Zrzeszeniu BPS były publikowane na stronach Banku BPS.
Więcej

Banki spółdzielcze ,,Przyjazne dla Przedsiębiorców”

Banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości zostały laureatami VIII edycji konkursu ,,Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. 14 grudnia br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu popularyzującego najwyższe standardy współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Więcej

Nowy serwis internetowy Banku Polskiej Spółdzielczości i Zrzeszenia

Od 4 grudnia br. klienci banku i wszyscy odwiedzający dotychczasową stronę internetową Banku Polskiej Spółdzielczości mieszczącą się pod adresem: www.bankbps.pl spotkają się z nowym serwisem o bardziej atrakcyjnym wyglądzie oraz rozszerzonej funkcjonalności.
Więcej

Bank PBS oferuje „Szybką Gotówkę na Święta”

Bank BPS SA przygotował specjalną promocję kredytu ,,Szybka Gotówka na Święta”. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi już od 9,27 proc.* Osoby, które skorzystają z oferty promocyjnej „Szybkiej Gotówki” mogą otrzymać kartę kredytową bez opłat w pierwszym roku użytkowania.
Więcej

Nowe kredyty mieszkaniowe i hipoteczne w Banku BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości wprowadził do swojej oferty dwa nowe produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych: kredyt mieszkaniowy Mój Dom oraz Uniwersalny Kredyt Hipoteczny.
Więcej

Banki Spółdzielcze z zrzeszone z Bankiem BPS: Więcej depozytów i kredytów

Na koniec września br. Banki Spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości odnotowały znaczny wzrost prowadzonej działalności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Suma bilansowa banków wzrosła w ciągu ostatniego roku o 20 proc. do poziomu 21,7 mld zł.
Więcej

Drugi raz Bank BPS został "Perła Polskiej Gospodarki"

„Za konsekwentną realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce” Bank Polskiej Spółdzielczości już drugi rok z rzędu uzyskał tytuł ,,Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże,  przyznany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Więcej

Bank BPS S.A. – 27 mln zł zysku na koniec września br

Prawie 27 mln zł wyniósł zysk brutto Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na koniec września br. i był zbliżony do poziomu zakładanego w planie finansowym. Natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 23 mln zł przekraczając wielkość planowaną o 1,4 mln zł, tj. o 6,3 proc. 
Więcej

Przedstawiciele Zrzeszenia BPS na kongresie CIBP w Paryżu

Przedstawiciele Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości uczestniczą w odbywającym się we Francji w dniach 5-6 października br. kongresie Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych (Confédération Internationale des Banques Populaires - CIBP). Temat przewodni kongresu brzmi: „Banki spółdzielcze i społeczna odpowiedzialność - naturalna kolej rzeczy”.
Więcej

Nowe pakiety ,,Biznes” i ,,Agro Biznes” w ofercie Banku BPS

1 października br. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wprowadził dwa nowe pakiety dla firm: Biznes i Agro Biznes, które zastąpiły dotychczasowy rachunek BIZNES PPRESTIŻ. Przeznaczone są one dla klientów instytucjonalnych, którzy osiągają wysokość rocznych przychodów do 800.000 euro oraz prowadzą działalność gospodarczą lub zarobkową z uproszczoną sprawozdawczością finansową dla celów podatkowych.
Więcej Więcej Więcej Więcej

Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości SA za I półrocze

Na koniec czerwca br. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Bank BPS SA zwiększył swoją sumę bilansową, fundusze własne i wynik z własnej działalności. Wzrosła również wartość depozytów i kredytów od klientów niefinansowych.
Więcej

Wyniki Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS

Na koniec pierwszego półrocza 2006 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił widoczny rozwój banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA. Znacznie wzrosła suma bilansowa i fundusze własne Zrzeszenia BPS.
Więcej Więcej

Nowe produkty w ofercie Banku BPS

Bank BPS rozpoczął sprzedaż kredytów hipotecznych NYKREDIT dla klientów indywidualnych. Kredyty NYKREDIT zabezpieczone hipoteką na nieruchomości będą stanowić uzupełnienie oferty Banku BPS.
Więcej

ZWZ Banku BPS SA

22 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości SA.
Więcej

Konferencja „Bezpieczny Bank Spółdzielczy”

W dniach 18-19 maja br. w Falentach odbędzie się konferencja pt.: Bezpieczny Bank Spółdzielczy. Organizatorami konferencji są Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej (FRBS) oraz Związek Banków Polskich (ZBP). Jednym ze współorganizatorów został Bank Polskiej Spółdzielczości SA. (Bank BPS).
Więcej

Przedstawiciel Banku BPS we władzach CIBP

W dniach 4-5 maja 2006 r. w Santiago de Chile odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Zrzeszenia Banków Spółdzielczych (Confédération Internationale des Banques Populaires - CIBP), w którym po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel polskiego sektora bankowości spółdzielczej, Prezes Zarządu Banku BPS, Paweł Siano.
Więcej

Zrzeszenie BPS wyniki za I kwartał

Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. systematycznie zwiększają zakres swojej działalności. Na koniec marca br. w stosunku do pierwszego kwartału roku minionego o 16 proc. wzrosła suma bilansowa Zrzeszenia BPS i przekroczyła 20 mld zł a o 23 proc. fundusze własne do poziomu 1,9 mld zł. Zysk netto BS wyniósł 77 mln zł.
Więcej

Bank BPS - prawie 10 mln zysku po I kwartale br.

Na koniec marca br. Bank Polskiej Spółdzielczości SA – według wstępnych danych - osiągnął zysk brutto na poziomie 11,3 mln zł. Zysk netto wyniósł 9,5 mln zł i był wyższy o 4,2 mln zł w porównaniu z wielkością założoną w rocznym planie finansowym banku za ten okres.
Więcej

Zmiany w ofercie depozytowej Banku BPS

Bank BPS uprościł ofertę lokat terminowych dla osób prywatnych wycofując produkty mniej atrakcyjne dla klienta i wprowadzając nowe formy oszczędzania.
Więcej

Rachunek POL-efekt w Banku BPS

Bank BPS wprowadził do swojej oferty rachunek oszczędnościowy POL-efekt, który pozwala na oszczędzanie bez ryzyka utraty odsetek w przypadku, gdy będą nam potrzebne pieniądze na niespodziewane wydatki.
Więcej Więcej

Bank BPS Perłą polskiej gospodarki

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki w rankingu polskich przedsiębiorstw przygotowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Więcej

130 tys. kart w Zrzeszeniu BPS

Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości rozwija dynamicznie sprzedaż kart bankowych. Na koniec minionego roku w Zrzeszeniu funkcjonowało 130 tys. kart, czyli o 40 proc. kart więcej niż przed rokiem.
Więcej Więcej

Dobre wyniki banków spółdzielczych

588 banków spółdzielczych działało w Polsce na koniec 2005 roku. Prowadziły działalność poprzez sieć ponad 3500 placówek. Jest to największa sieć placówek w Polsce.
Więcej

Pierwsza wspólna kampania reklamowa banków spółdzielczych

13 lutego 2006 roku, rozpoczęła się pierwsza wspólna kampania promująca polskie banki spółdzielcze. Jest to wydarzenie szczególne, gdyż przygotowane we współpracy trzech Zrzeszeń: Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielczej Grupy Bankowej, Zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego z inicjatywy banków spółdzielczych.
Więcej

Bank BPS ofiarom katastrofy w Katowicach

Zarząd Banku BPS podjął decyzję o przekazaniu dla ofiar i poszkodowanych w wyniku katastrofy budowlanej w Katowicach darowizny, za pośrednictwem PCK.
Więcej

Bank BPS zwolnił z prowizji wpłaty na WOŚP

Do końca stycznia br. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. nie będzie pobierał prowizji od wpłat dokonywanych w jednostkach banku na rachunek Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Więcej Więcej

Kampania reklamowa Zrzeszenia BPS

Rok 2005 był pierwszym rokiem tak dużej aktywności reklamowej Banków Spółdzielczych, w tym również Zrzeszenia BPS. Listopadową, telewizyjną kampanię Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. obejrzało ponad 25 mln dorosłych Polaków.
Więcej

Dobre wyniki Banku BPS

Na koniec br. roku Bank Polskiej Spółdzielczości zgodnie z planem ma wypracować zysk brutto w wysokości 36 mln zł. Osiągnięcie tego wyniku jest realne, na co wskazują dane na koniec października br.
Więcej

Wyniki Zrzeszenia BPS po III kw. br.

Wyniki osiągnięte przez banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na koniec trzeciego kwartału 2005 r. były wyższe niż w roku ubiegłym.
Więcej

Karty Zrzeszenia BPS biletem na zimową olimpiadę

Już od 1 października płacąc kartami VISA wydanymi przez Zrzeszenie BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze) można wygrać wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Turynu, w promocji organizowanej przez VISA Europe we współpracy m. in. ze Zrzeszeniem BPS.
Więcej

Karty Zrzeszenia BPS biletem na zimową olimpiadę

Już od 1 października płacąc kartami VISA wydanymi przez Zrzeszenie BPS (Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze) można wygrać wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Turynu, w promocji organizowanej przez VISA Europe we współpracy m. in. ze Zrzeszeniem BPS.
Więcej

Bankomat dla zmotoryzowanych w Prudniku

Bank Spółdzielczy w Prudniku zainstalował bankomat Drive, z którego można wybierać gotówkę bez wysiadania z samochodu, czy zsiadania z motoru.
Więcej

Bankomat dla zmotoryzowanych w Prudniku

Bank Spółdzielczy w Prudniku zainstalował bankomat Drive, z którego można wybierać gotówkę bez wysiadania z samochodu, czy zsiadania z motoru.
Więcej

Bank BPS wyżej w rankingu Rzeczpospolitej

W ostatnim rankingu dziennika Rzeczpospolita (wydanie z 17 sierpnia br.), podsumowującym wyniki banków za pierwsze półrocze br., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zajął według funduszy własnych 24 miejsce – to o 14 miejsc wyżej niż przed rokiem i o pięć niż na koniec 2004 roku.
Więcej

Bank BPS wyżej w rankingu Rzeczpospolitej

W ostatnim rankingu dziennika Rzeczpospolita (wydanie z 17 sierpnia br.), podsumowującym wyniki banków za pierwsze półrocze br., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. zajął według funduszy własnych 24 miejsce – to o 14 miejsc wyżej niż przed rokiem i o pięć niż na koniec 2004 roku.
Więcej Więcej Więcej

Zysk Banku BPS SA na pokrycie strat z lat ubiegłych

23 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Podczas obrad zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z działalności w 2004 roku. Bank na koniec roku osiągnął zysk w wysokości 51 714 356,34 zł, który został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych związanych z przejęciem Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. we Wrocławiu oraz Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu.
Więcej

Zysk Banku BPS SA na pokrycie strat z lat ubiegłych

23 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Podczas obrad zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z działalności w 2004 roku. Bank na koniec roku osiągnął zysk w wysokości 51 714 356,34 zł, który został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych związanych z przejęciem Dolnośląskiego Banku Regionalnego S.A. we Wrocławiu oraz Banku Spółdzielczego Rzemiosła we Wrocławiu.
Więcej

BPS: Wyzwania dla sektora spółdzielczego

W minionym roku - stwierdził Jan Wojtczak - banki spółdzielcze podjęły wyzwanie sprostania konkurencji, zwiększenia pozycji na rynku i ugruntowania wyniku finansowego. Budując swoją strategię w powiązaniu ze strategiami gospodarczymi społeczności lokalnych, działając w dość trudnych warunkach, sektor banków spółdzielczych odnotował dobre wyniki.
Więcej

BPS: Wyzwania dla sektora spółdzielczego

W minionym roku - stwierdził Jan Wojtczak - banki spółdzielcze podjęły wyzwanie sprostania konkurencji, zwiększenia pozycji na rynku i ugruntowania wyniku finansowego. Budując swoją strategię w powiązaniu ze strategiami gospodarczymi społeczności lokalnych, działając w dość trudnych warunkach, sektor banków spółdzielczych odnotował dobre wyniki.
Więcej

Kampania reklamowa Banków Spółdzielczych

16 maja br. ruszyła kampania reklamowa Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. Głównym elementem kampanii jest reklama telewizyjna, a wspomagająco reklama radiowa, prasowa i internetowa. 
Więcej Więcej Więcej